# wps

دانلود نرم افزار بسیار مفید بایگانی فرمهای جوشکاری

گواهینامه مادهدستورالعمل جوشکاریتاییدیه دستورالعمل جوشکاریگواهینامه جوشکارانگواهینامه بازرسی و آزمون از موارد اشاره شده، دو آیتم دستورالعمل جوشکاری و گواهینامه جوشکاران جزو ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 228 بازدید

روش نوشتن wps و انجام PQR و آشنایی با متریال غیر آهنی

                                                                          تصویر ا: فرمت عمومی WPS       جهت پر کردن این فرم یا به نوعی نوشتن WPS  نیاز به شناختن متغیر ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 1356 بازدید