# mis

کاربرد سیستم‌های‌ اطلاعات‌ در سازمان‌

  ‌ ‌تمامی‌ فعالیتهای‌ سیستم‌های‌ اطلاعات‌ در یک‌ سازمان‌ و ساختار واحد سیستم‌های‌ اطلاعات، ناشی‌ از استراتژی‌ها و سیاستهای‌ مدیریت‌ کل‌ است.‌ ‌استراتژی‌های‌ سیستم‌های‌ اطلاعات‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1171 بازدید