# ali_masoudi

تصاویر ...!!

**************************************************آیا این تصویر نمایانگر چند ستون است یا چند آدم ؟1**************************************************آیا شنونده های این نوازنده آدمند یا خانه!!!؟**************************************************بدون شرح!!!؟**************************************************قابل توجه!!!؟**************************************************آیا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید