# گیاه_شناسی_1

گیاه دارویی گل انگشتانه Digitalis purpurea

گل انگشتانه (گل انگشتانه ارغوانی) Digitalis purpurea Foxglove - Purple Foxglove گل انگشتانه کرکدار Digitalis lanata Grecian Foxglove Scrophulariaceae   معرفی و گیاهشناسی گل انگشتانه ارغوانی گیاهی است دوساله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 459 بازدید

گیاه دارویی اسطوخودوس فرانسوی Lavandula angustifolia

اسطوخودوس فرانسوی (اسطوخودوس حقیقی)   Lavandula angustifolia Syn: L.vera , L.officinalis , L.spica True Lavender Lamiaceae معرفی و گیاهشناسیگیاهی است خشبی و چند ساله با ارتفاع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 224 بازدید