# گیاهخواری_و_گیاهخواران

پیام یک انسان و جواب آن

بسم الله الرحمن الرحیم  به نام خداوندبخشنده و مهربان و بخشایشگر  عید شما مبارک گزارش یک انسان به من که مثل خودش انسان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

مصاحبه با گیاهخواران

  یعنی اول با عرفان آشنا شدید و در راه آن به گیاهخواری رسیدید؟ بله     با خانواده مشکلی پیدا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

مصاحبه با گیاهخواران

3-     بیماری معده شما بخاطر رژیم غذایی گیاهی، بهبود پیدا کرد؟ بله – و باید بگویم در این مورد خوشبختانه یا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید