# کوچینگ_کسب_و_کار

شادی

سه چیز برای شاد بودن  حیاتی است! کاری برای انجام دادن کسی برای دوست داشتن امید به فردای بهتر.
/ 0 نظر / 25 بازدید