# کهنه
بیمارم و گواه من این ناله های زار این بدتر اینکه هیچ نمی آیدم بکار میخواستم به دجله خودم را بیفکنم وقتی پیاده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید