# کاسه
دل چورنجید ازکسی خرسند کردن مشگل است                                  کاسیه به شکسته را پیوندکردن مشگل است کوه ناهموارراهموارکردن سخت نیست                                        حرف ناهمواررا هموارکردن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.