# کارایی

پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

عنوان مقاله: پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها کلیدواژه‌ها: کارایی، درماندگی مالی، تحلیل تشخیصی چندمتغیری، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 85 بازدید