# پیام
چه زیباست این نصیحت شهدا: ما از حلالش گذشتیم ؛ شما نمی توانید از حرامش بگذرید؟! التماس تامل..
/ 0 نظر / 19 بازدید