# وزارت_امور_اقتصاد_و_دارایی

وزارت امور اقتصاد و دارایی

وزارت امور اقتصاد و دارایی    ردیف نام مرکز  شماره تلفن واحد تحت پوشش  آدرس سایت ایمیل فاکس 1 وزارت امور اقتصادی و دارائی 39909 تلفنخانه تهران ت ناصرخسرو www.mefa.gov.ir   33967206 وزارت امور اقتصادی و دارایی        22927979 وزیر تهران - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید