# همسرم
دوباره شک دوباره دعوا دوباره قهر نمیدونم شکم درست یا نه متاسفانه هیچ اعتمادی بهش ندارم کوچکترین مساله ای باعث میشه بهش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید