# هزاره_ققنوس

هیچ نظامی کامل نیست

همه نظام هایی که برای پیشرفت جامعه اندیشیده شده اند، کامل نیستند.چنانچه تقدیس شوندناقص بودن آنها بیشتر آشکار میشود.#ماهاتیر_محمداز کتاب#ماهاتیر_محمد_معمار_مالزی_نوین#هزاره_ققنوس   با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 121 بازدید

گیلاس ها به رنگ گلوی تو

  سنگ بزرگ علامت نزدن ستلابد حرف بزرگعلامتِ نگفتنلال به دنیا آمدمدر ترازوییبه وزن آرزوهایم #شهرام_مقدسیاز کتاب#یکنفر_که_خودم_نبودناشر:#هزاره_ققنوس با لینک زیر به  کانال #رقص_واژه‌ها ملحق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 113 بازدید