# هاروکی_موراکامی

وقت عاشقی

نصف اشتباهات‌مان ناشی از این است کهوقتی باید فکر کنیم،احساس می‌کنیمو  وقتی که باید احساس کنیم،فکر می‌کنیم!#هاروکی_موراکامی#به_اواز_باد_گوش_بسپار#رقص_واژه‌ها با لینک زیر به  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 187 بازدید