# نوشتم_از_احساسم

*مـــیلادت مــبــارک بــهتــرین هــمــسردنیا*

سلام بر عشق سلام بر تو....... سلام بر مهربان ترین همدم دنیا سلام همنشین خوبی ها... بدی ها... تنهاییا و بی حوصلگی هام... همدم اعصاب خوردیام... غصه ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 49 بازدید

*..مادر روزت مبارک..*

میم مثل محبت میم مثل مهربونی میم مثل مادر ......  مــــــادر ... شــایـد تمام لحظه های مرا به چــشــمـهایت پیوند زده اند .... که هر نــگـاهـــت  عـــــمــری از ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 51 بازدید

زمـستـــو نــ ....

زمـستــونـــ فــصــل تــولد تــو آغاز فصـل عاشقانه هاس آغاز دوست داشتنو دوست داشته شدنه ...... زمـستــونــ فصل برف بازیو شیطونیه زمـستــونــ رو دوست دارم زمـستــونــ رو ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 91 بازدید