# نوآوری

حسی غریب که این روز ها تبدیل به دغدغه ای جدی شده است. تا چه اندازه به گیرایی محیط های تعاملی توجه می کنیم ؟

بروز احساس تعلق داشتن به جایگاهی که شخص در آن مولد نیست اغلب در محیط هایی اتفاق می افتد که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید