# نما

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت بتنی 7 طبقه - 21 ماهه (5 طبقه + همکف+ زیرزمین)

نوع فایل: MSP-PDF |تاریخ:شمسی|گانت‌چارت|مدت:۶۳۸|تعدادفعالیت:۹۹|زمانبندی – مسیر بحرانی- وزن - نمودار گانت |زبان:فارسی|محدوده زمانی: ۹۲-۹۴ آیا میدانید اگر نیاز فوری به نمونه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 407 بازدید