# نقد_ادبی

هنرِ نوشتن: برای نویسنده شدن٬آثار نویسندگان امروزِ ایران را بخوانیم. نگاهی بر کتاب پلک ماهی حامد حبیبی

نکته:!!! اگر حوصله خواندن نقدی بر کتاب را ندارید و دوست دارید قسمتی خوب از یک داستان خوب را بخوانید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 208 بازدید

نقد هنر؛ مقاله های ادبی و هنری

  نقد هنر؛ مقاله های ادبی و هنری نقاشی دیجیتالhttp://essay.farsheedpress.com/digital-painting/   هنر دیجیتالhttp://essay.farsheedpress.com/digital-art/ هنر؛ ضد هنر؛ هنر کالاhttp://essay.farsheedpress.com/art-antiart/ آیا شعر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

نقد هنر؛ مقاله های ادبی و هنری

  نقد هنر؛ مقاله های ادبی و هنری نقاشی دیجیتالhttp://essay.farsheedpress.com/digital-painting/   هنر دیجیتالhttp://essay.farsheedpress.com/digital-art/ هنر؛ ضد هنر؛ هنر کالاhttp://essay.farsheedpress.com/art-antiart/ آیا شعر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.