# نظام_توزیع

بیست و یکمین شماره ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین منتشر شد

بیست و یکمین شماره ماهنامه علمی-تخصصی "لجستیک و زنجیره تامین" با موضوع «فروشگاه‌های زنجیره‌ای» منتشر شد. این شماره با تمرکز بر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 249 بازدید

سخنرانی پژوهشی: نقشه راه ساماندهی شبکه توزیع کالا در ایران

مجری طرح خانم آقاجانی (هیات علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی) گروه پژوهشی گروه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی داخلی ناظر طرح دکتر ابراهیم تیموری شرح مختصری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 181 بازدید

سخنرانی پژوهشی: مسأله مکان‌یابی هاب در شبکه توزیع گندم ایران

مجری طرح مرضیه محمودی‌نیا (گرایش لجستیک و زنجیره تامین دانشگاه صنعتی امیرکبیر) استاد راهنما دکتر بهروز کریمی (هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 159 بازدید