# نظام_آموزشی

مهندسی ارزش و ملاحظات اقتصادی دربرنامه ریزی درسی

3- آیا ترکیب برنامه های درسی ،به لحاظ  اقتصادی واجتماعی بهترین است؟ 4- برای ارایه برنامه های درسی مصوب،منابع مالی را چگونه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 68 بازدید

ضرورت برنامه ریزی آموزشی مقتصدانه برای تحقق حماسه اقتصادی

برای برنامه ریزی آموزشی مقتصدانه ابتدا این پرسش ها مطرح می شود: جایگاه اقتصاد در آموزش وپرورش کجاست؟ آیا تعریف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید