# نشر_چشمه

هنرِ نوشتن: برای نویسنده شدن٬آثار نویسندگان امروزِ ایران را بخوانیم. نگاهی بر کتاب پلک ماهی حامد حبیبی

نکته:!!! اگر حوصله خواندن نقدی بر کتاب را ندارید و دوست دارید قسمتی خوب از یک داستان خوب را بخوانید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 297 بازدید