# نسبت

" آدمک های پوشالی و ... "

وقتی خدا ساکت شد؛ می توان هر حرفی را به او نسبت داد.                                                                                          ژان پل سارتر (کتاب شیطان و خدا)................................................... جنگ هفتاد ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 35 بازدید