# نثر_ادبی

موجود دست دوم نباشید

ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺁﻟﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ،ﺭﺳﯿﺪﻩ، ﺁﺑﺪﺍر، ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻭ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ.ﺍﻣﺎ ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ،ﻫﺴﺘﻨﺪ آدم‌هایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 142 بازدید

وقت عاشقی

نصف اشتباهات‌مان ناشی از این است کهوقتی باید فکر کنیم،احساس می‌کنیمو  وقتی که باید احساس کنیم،فکر می‌کنیم!#هاروکی_موراکامی#به_اواز_باد_گوش_بسپار#رقص_واژه‌ها با لینک زیر به  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 147 بازدید

هیچ نظامی کامل نیست

همه نظام هایی که برای پیشرفت جامعه اندیشیده شده اند، کامل نیستند.چنانچه تقدیس شوندناقص بودن آنها بیشتر آشکار میشود.#ماهاتیر_محمداز کتاب#ماهاتیر_محمد_معمار_مالزی_نوین#هزاره_ققنوس   با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 121 بازدید

گیلاس ها به رنگ گلوی تو

  سنگ بزرگ علامت نزدن ستلابد حرف بزرگعلامتِ نگفتنلال به دنیا آمدمدر ترازوییبه وزن آرزوهایم #شهرام_مقدسیاز کتاب#یکنفر_که_خودم_نبودناشر:#هزاره_ققنوس با لینک زیر به  کانال #رقص_واژه‌ها ملحق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.