# میلاد_حضرت_علی_و_روز_پدر

میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت علی بن ابیطالب (ع) مبارک باد

درود بر کسانی که از پاکیشان دوستی آغاز میشود از صداقتشان دوستی ادامه می یابد و به واسطه وفایشان دوستی پایانی ندارد و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید