# میانگین

دامنه تغییرات،ضریب تغییرات،جدول فراوانی،نمودار دایره ای،نمودار میله ای،نمودار

تحقیق آمار بررسی آمار دانش آموزانی که در منزل کامپیوتر دارند تحقیق آمار تعداد مشتریان یک فروشگاه در طول روز تحقیق آمار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید

دامنه تغییرات،ضریب تغییرات،جدول فراوانی،نمودار دایره ای،نمودار میله ای،نمودار

تحقیق آمار بررسی وضعیت دانش آموزان کلاس سوم ریاضی در درس مبانی کامپیوترتحقیق آمار بررسی قد دانش آموزان یک منطقهتحقیق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید