# معتاد
من هنوووز توو ترکمو هنوززز ترکت نکردم...خودمو بستم ب تخت بیخیالی و درد کشیدنمو نگاه میکنم...تو مثل همون موادی ک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 51 بازدید