# معاصر

کتاب غزه

«کتاب غزه» مجموعه‌ای از داستان‌های نوشته شده توسط ساکنان این شهر است که در کنار نشان دادن سیر داستان‌نویسی داستان‌های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 64 بازدید

عاشق ها...

قل اعـــوذ برب عاشــــق‌ها ... مَلِـــک الناس، الـــــهِ عـــاشــق‌ها قل اعــــوذُ ... از اینــــکه دنیــــا را، بــــزند آتـــــش آهِ عاشــــق‌ها اشکشان دانه‌های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید