# مطالعات_نهم

فعالیتهای دروس نهم( ہخش جغرافی)

                                                                           فعالیتهای جغرافی نهم درس اول : ف۱ ص۴: امکان وجود حیات روی زمین به علت فاصله ی مناسب از خورشید ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 848 بازدید

جواب فعالیت های تاریخ نهمf

                                        جواب فعالیت های تاریخ  نهم  فعالیت 2. صفحه  -59تغییرات سیاسی :تشکیل حکومت واحد و قدرتمنددفع دشمنان خارجی(عثمانی ها و ازبکان)مذهبی:رسمی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 2208 بازدید

مطالعات اجتماعی نهم (مدنی)

قسمت مدنی مطالعات اجتماعی پایه نهم جدیدالتألیف برای دریافت فایل موردنظر اینجاراکلیک نمایید. برگرفته از :سایت پایگاه کیفیت بخشی به فرایند آموزش درس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 254 بازدید

مطالعات نهم(بخش جغرافی)

قسمت جغرافیای مطالعات اجتماعی پایه نهم برای دریافت اینجاراکلیک نمایید.   برگرفته از :سایت پایگاه کیفیت بخشی به فرایند آموزش درس مطالعات اجتماعی   دوره متوسطه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 227 بازدید

دانلود کتاب مطالعات نهم( ہخش تاریخ)

قسمت تاریخ مطالعات اجتماعی پایه نهم    برای دریافت کلـــــــیک نمایید. برگرفته از :سایت پایگاه کیفیت بخشی به فرایند آموزش درس مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 186 بازدید