# مطالب_عاشقانه

--_--_---_---_---__--_--_---_---_---_--_--_---_---_---_--_--_---_---_---_

          یـــــه دل پــــر ...!       با یـــه ســیــگــار نــشــســتم رو پـــل....!! یــه مــشت تــرامــادول...!! یـــه شــیــشه الــکــل...! عــجــب فـازی در کـــل...!!   منـــو نـگـــــآ بــرق دارم ۷۰۰ مگـــــآ منـو ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 21 بازدید