# مصطفی_مستور

هزاربار می‌نویسم:«سوسن ماه است»

شب‌هاوقتی ماه می‌تابدمن وضو می‌گیرمو بهترین واژه‌هایم را بر می‌دارمو می‌رومبر مرتفع‌ترین ساختمان شهر .شب‌هاوقتی ماه می‌تابدمن در دفتر مشقمتمرین ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 57 بازدید