# مرز

بررسی نوار مرزی ایران و ترکیه از منظر جغرافیای نظامی – امنیتی

واژگان کلیدی: مرز، نوار مرزی، جغرافیای نظامی، جغرافیای امنیتی، مناطق کردنشین، امنیت ملی. مقدمه پیوندهای تاریخی، قومی و فرهنگی ایرانیان با حوزه ای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 1853 بازدید