# مراکز_علمی_کرج

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شعبه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

                                     پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شعبه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج در مهرماه سال ١٣٨٨ فعالیت خود ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 137 بازدید