# مرام_و_معرفت

تو نیکی می کن و در دجله انداز خارجی !

پسرک برای گذران زندگی وتامین مخارج تحصیلش دستفروشی می کرد. ازاین خانه به اون خانه می رفت تاشاید بتواند پولی بدست ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 73 بازدید