# محیط_زیست_دماوند

حریق درکشتزارهای گندم دماوند

وقتی که انسانیت دیگرحکمفرمانیست چه کسی برای مرگ زمین یاطبیعت می گرید؟!!! تصویرزیرمتعلق به گندم زارهای اطراف  گیلاونداست که دوروزقبل گرفته ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 51 بازدید

بایدبرای محیط زیست ایران بنویسم.

چشمهای همیشه بیدارزمین یکساله شد. یکسال پیش تصمیم به ایجادوبلاگی  گرفتم که درباب محیط زیست  درآن بنویسم.ازبلایی که به سرمحیط زیست ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 46 بازدید