# محمد_معتمدی

کنسرت استاد حسین علیزاده و گروه هم آوایان و محمد معتمدی در اهواز

۸ ﻭ ۹ ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ۱۳۹۳ | ﺍﻫــﻮﺍﺯ ------------------------------------ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﯿﺖ : http://www.200001888.com / ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﻭﺯﯾﺮﯼ ‏( 3380030 ‏) ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﺩﻟﺸﺪﮔﺎﻥ ‏( 4453830 ‏) ﮐﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺷﯽ ﺭﺷﺪ ‏( ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 47 بازدید

کنسرت استاد حسین علیزاده و محمد معتمدی در گرگان

ﮐﻨﺴﺮﺕ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﺰﺍﺩﻩ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻢﺁﻭﺍﯾﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪﯼ ﺩﺭ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﯼ، ﻣﺪﯾﺮ ﻣﮑﺘﺐ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید