# محافظه_کاری

رابطه محافظه کاری و نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری(P/B) در بورس اوراق بهادار

عنوان مقاله: رابطه محافظه کاری و نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری(P/B) در بورس اوراق بهادار تهران کلیدواژه‌ها: محافظه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

بررسی رابطه محافظه کاری و محتوای اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی رابطه محافظه کاری و محتوای اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران کلیدواژه‌ها: سطح محافظه کاری زیاد، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

بازنشستگی ایان پیزلی پایان بخش عصر محافظه کاری کلاسیک در ایرلند شمالی

با اعلام بازنشستگی "ایان پیزلی"، رهبر حزب دمکراتیک اتحادگرای ایرلند شمالی (دی.یو.پی) و سر وزیر آن منطقه، محافظه گرایی ایرلند ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 44 بازدید