# مجلس_شورای_ملی

متن خطابه مظفرالدین شاه در گشایش نخستین مجلس شورای ملی

  چند روز پیش از گشایش مجلس شورای ملی در زمان مظفرالدین شاه قاجار، بزرگان کشوری و لشگری، نمایندگان سیاسی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید