# ماه_رمضان

ترکیب

یا مقدر دریا کناره داره کوه به دامنه ادامه دره میانه داره جوی به سبزه آراسته غروب در پهنای افق پیدا طلوع در مشرق هویدا نخلستان به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید