# مامان

۱

مامان هنوز هر فیلمی راجع به مُرده میبینه میره تو فکر. داغِت کی از رو شونه هامون برداشته میشه خاله؟
/ 0 نظر / 446 بازدید