# لر

پیوند بختیاری ها(و لرها)ی خوزستان و شاهنامه

شاهنامه،بختیاری ها،لرها نشر این خبر با ذکر منبع: www.sarzaminjavid.com شایسته است  پیوند بختیاری ها(و لرها)ی خوزستان و شاهنامه          ادامه :http://www.sarzaminjavid.com/?u=news&ID=822&name=               بخش نخست: اهمیت آتش 
/ 0 نظر / 29 بازدید