# لذت

عشق من تنهایی

این منم.....................شاید دوباره برگردم به تنهاییم مینازم.............................تنهایی تولدی دوباره است به کجامیروم..........................آیا اینجایم تنهایی ام درچی میگذرد بدان عزیز...................................راحتی درتنهایی میگذرد باورم دوباره تولدشده............................این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید