# قطع_درختان

«لیلی» به کمک جنگل های زاگرس آمد...

جنگل های زاگرس خدا نگهدار...                                                                                              روند از بین رفتن زاگرس وقتی شروع شد که هنوز ریزگردها نیامده بودند. ریزگردها میخ‌های ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 124 بازدید