# قصه_گوی_شب_شیراز

حسرت

غرق حسرت ، دستها در دست تو                                     - چشمهایم بسته بود می شنیدم انچه می گفتی نگو حرفی نداشت حرفها داشتم ، اما                                     - ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 97 بازدید

دیگر بها نه هایش باور نمی توان کرد

دیگر  بهانه هایش  باور  نمی توان  کرد                 سرپوش مکر او  را  بر سر نمی توان کرد نا مهربانی اش را  باید ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 49 بازدید

اخرین شعری که گفتم باز یادم با تو بود/ تکرار/

اخرین شعری که گفتم باز یادم با تو بود من که غرق خویش بودم نمی دانم ،                                  - چه کس انرا سرود در خیالم می سرودم از تو باز می گشودم پرده های رمزو راز  می زدم بر سیم سازم پنجه ای می ساختم اهنگ  و شعر تازه ای چون که شعرم رو به پایان می رسید پنجه هایم روی سازم می دوید. باز نغمه ، نغمه چنگ تو بود گوش کردم                                      - اهنگ ، اهنگ تو بود ساز می زد ، شعر می امد ولی بی اختیار دفترم افتاده از دستم ، کنار این ترانه خاطراتت زنده کرد عطر تو پیچید در جانم مرا دیوانه کرد یک نفر من را ز شعرم رانده بود گوئیا یک قصه ،                                  - از بی مهریت جا مانده بود. اخرین شعرم همه یاد تو بود من که غرق خویش بودم نمی دانم                                   - چه کس انرا سرود .  امیر حسین امیریان// قصه گوی شب ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 45 بازدید

همدلی نیست بپرسد که ترا خانه چه شد. فعلاتن 3 فعلن

همدلی نیست بپرسد که ترا خانه چه شد                             چه گذشته است بگو منزل و کاشانه چه شد جمع یاران که تو ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 37 بازدید