# فیلم

مراحل ساخت یک استخر در کمتر از ۲ دقیقه

تایم‌لپس ساخت استخر در این ویدئو نحوه ساخت یک استخر را می‌بینید. https://www.khabaronline.ir/news/1214380/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87
/ 0 نظر / 16 بازدید