# فنا

دنیادرنهج البلاغه قسمت اول شرح خطبه81

چکونه توصیف کنم سرمنزلی راکه ابتدای آن سختی ومشقت است،وپایان آن فنا ونیستی درحلال آن حساب است ودرحرام آن عقاب،ثروتمندش فریب میخورد،وفقیروندارش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید

دنیامنزل سختی وفنا می باشد -ازکتاب دنیادرنهج البلاغه

چگونه توصیف کنم سرمنزلی راکه ابتدای آن سختی ومشقت است،وپایان آن فناونیستی، درحلال آن حساب است ودرحرام آن عقاب،ثروتمندش فریب میخوردوفقیروندارش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید