# غزل_های_زیبا_و_عاشقانه

تـــــــــــــــــــــو دنیای منییییییییییییییییییییییییییی..... :

چه بی تفــــــــاوت زندگــــــــی می کنند آدمــــ هــــــــا ... بی آنــــــــکه بداننـــــــد در گوشـــــــه ای از دنیــــــــــا تمــــــــامــــ دنیـــــــــای کســـــــــی شـــــــــــــــده انــــــــد ...! ...احــــــمـــــــــــــد ادامه مطلب
/ 11 نظر / 40 بازدید