# عمومی

سلام!!! ^^

سلام من پریسام اینجا مثل دفترخاطراتم میمونه ولی عمومیه البته دفترخاطرات من با بقیه یه خورده فرق داره من خاطراتمو توش نمینویسم چیزایی میننویسم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

همین

به نام حقیقت دیدن به همین سادگی گفتار به همین شیرینی رفتار به همین سنگینی کس چه دیده از او کاری به جز همین حرافی
/ 0 نظر / 81 بازدید

همین

به نام حقیقت دیدن به همین سادگی گفتار به همین شیرینی رفتار به همین سنگینی کس چه دیده از او کاری به جز همین حرافی
/ 0 نظر / 23 بازدید