# عراق

فرصت شغلی شرکت هالیبرتون Halliburton درقطر و عراق و آذربایجان

#فرصت_شغلی شرکت #هالیبرتون Halliburton درقطر و عراق و آذربایجان ⭕️اطلاعات بیشتر👇👇👇👇 https://jobs.halliburton.com/job/Doha-Qatar-Doha-Service-Supervisor-II-Cementing-DA/442532200 ⚛️ @fara_naft
/ 0 نظر / 4 بازدید