# عتبات_عالیات

مشخصات اعضای شورای ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان سروستان

باسمه تعالی ««« مشخصات اعضای شورای ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان سروستان »»» ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت در ستاد 1 حاج آقا حسین ابراهیمی امام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید