# عاشقانه_های_من

من...؟

مــیــگـــــَــــن؛وروجـَـکـَــَـم✘ مــیگن;از چـِــشام شــِــیـْـطـَــنـَـتْ مــیـبــاره✘ مـیگن ;خـِــیـــلــــــــی حـــاضــِــر جـَــوابــــَــم✘ مـیگن ;زبـــــــــــون دارم ایـــن هــــــوا✘ میگن ;هـــَــمـــیــشـِــہ شـــادَم✘ میگن ;صـِــدا خـَـنـْـدِهـ ... ادامه مطلب
/ 44 نظر / 110 بازدید